środa, 15 października 2014

Kinoabend - Mittwoch um 14.25

Klasa II - Arbeitsblatt (karta pracy) dla chetnych

w załaczniku przesylamy Wam karte pracy dla CHĘTNYCH dotyczaca czasu przeszłego Perfekt.

Arbeitsblatt: http://www.nthuleen.com/teach/grammar/perfekt1.html

Tabelka czasowników nieregularnych  - pelna wersja (na zajeciach otrzymaliscie od prowadzacych tablke z wybranymi czasownikami regularnymi, do zadan natomiast potrzebnych jest troszke wiecej, zatem prosze korzystac z tabeli online - zasada korzystania taka jak na lekcji wyjasnialysmy)
http://www.twojniemiecki.pl/czasowniki-w-jezyku-niemieckim/czasowniki-nieregularne-w-jezyku-niemieckim.html


Termin wykonania: do konca miesiaca

zachecamy do pracy und viel Erfolg;)

Klasa II - Memory Perfekt (gra edukacyjna)

http://courseware.nus.edu.sg/e-daf/kimdh/Elementary%20German%20II/Einheit24/Perfekt_Memory_800/F_Memory.htm

Klasa III - (zdania z ,,wenn" i ,,dass")

Zdania warunkowe z "wenn"

Spójnik „wenn” określa warunek. Spójnik „wenn” tłumaczymy jako „jeśli”, „gdy”. Po tym spójniku występuje szyk zdania pobocznego, tzn. podmiot (osoba) + inne części zdania + na końcu zdania orzeczenie (odmieniony czasownik).

Wenn das Wetter heute schön ist, gehen wir in den Park.
Wir gehen in den Park, wenn das Wetter heute schön ist.
Wenn es mit Fußball nichts wird, habe ich schon einen Plan B.

Zdania dopełnieniowe z "dass"

Spójnik „dass” oznacza „że”. Po tym spójniku występuje szyk zdania pobocznego, tzn. podmiot (osoba) + inne części zdania + na końcu zdania orzeczenie (odmieniony czasownik).

Er hat gesagt, dass sie nicht kommen können.
Wahrscheinlich haben Sie schon erfahren, dass es neue Lehrer gibt.

DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH PRACA DODATKOWA!!!
Termin: koniec listopada!

Klasa II - Perfekt Übungen - i jeszcze kilka online cwiczonek do przecwiczenia teorii

 1. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_07.htm
 2. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_08.htm
 3. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_09.htm
 4. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_10.htm
 5. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_11.htm
 6. http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/01_perfekt_uebungen.htm
 7. http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/02_perfekt_uebung.htm
 8. http://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/perfekt_zeiten/04_perfekt_zeiten_uebungen.htm
Zadanie dla chętnych (proszę dostarczyć do nauczyciela): 
 1. Arbeitsblatt (karta pracy)  http://www.nthuleen.com/teach/grammar/perfekt1.html

Klasa III - Perfekt (troszke teorii do powtórzenia)

Klasa II - Perfekt - Theorie - jeszcze raz teoria slowna z zajec


Czasy przeszłe w języku niemieckim
Partizip Perfekt
W języku niemieckim występują trzy czasy przeszłe:
1. Perfekt – 
stosowany w dialogach, w mowie codziennej (czasami zamiennie z Imperfekt).

2. Imperfekt – pojawia się gdy opowiadana jest jakaś historia, spotkacie go w bajkach dla dzieci, w książkach, gazetach, chyba że występują tam jakieś dialogi, wtedy często pojawia się Perfekt.

3. Plusquamperfekt - czas zaprzeszły. Dzięki niemu możemy podkreślić, że jakaś czynność jest wcześniejsza od czynności wyrażonej w czasie Imperfekt. Warto zapamiętać, że czas zaprzeszły wkracza do gry np. wtedy, gdy w zdaniu znajduje się “nachdem” (po tym jak). Chodzi o tzw. zasadę następstwa czasów (po tym jak coś się stało, stało się coś innego) np. w zdaniu: “Po tym jak ją pocałował, natychmiast zasnął.” Oba czasowniki są więc w czasie przeszłym, czasownik znajdujący się po “nachdem” napisać należy w czasie Plusquamperfekt, a czasownik informujący co stało się dalej w czasie Imperfekt (czasami w Perfekt). 

Perfekt czy Imperfekt? Uwaga!!!
Na południu Niemiec Imperfekt w codziennych dialogach występuje stosunkowo rzadko, natomiast na północy Niemiec ludzie sięgają po niego znacznie częściej.
Jednak nawet na południu Niemiec są pewne czasowniki, które w codziennych dialogach zamieniane są na Imperfekt, np. czasowniki modalne:

müssen” –>wymowa<– (musieć)
w czasie przeszłym “ja musiałem/musiałam” mówi się: 
ich musste (Imperfekt),
natomiast “ich habe gemusst” (Perfekt) brzmi trochę dziwnie i w codziennych rozmowach raczej nie używa się takiej formy.


Istnieje 6 czasowników modalnych, pozostałe to: 
dürfen –>wymowa<– 1.os. l. poj. w Imperfekt: ich durfte - (ja) mogłam/mogłem (w sensiemiałem pozwolenie)
können 
–>wymowa<– 1.os. l. poj. w Imperfekt: ich konnte – (ja) umiałem/potrafiłamwolle–>wymowa<– 1.os. l. poj. w Imperfekt: ich wollte – (ja) chciałem/chciałam
sollen –>wymowa<– 1.os. l. poj. w Imperfekt:
 ich sollte – (ja) powinnam/powinienem
mögen –>wymowa<– 
1.os. l. poj. w Imperfekt: ich mochte – (ja) lubiłam/lubiłem


Wracając do tematu: 


Wer war das? <– “war” to odmieniony czasownik “sein – być” użyty w czasie Imperfekt

Wer hat meine Nuss geklaut?” <— “hat geklaut” (ukradł) to czas Perfekt

Wer hat das gemacht? <— “hat gemacht“  (zrobił) to czas Perfekt
Jak się tworzy Perfekt? (gdy czasowniki są “grzeczne”)


Wiele niemieckich czasowników to grzeczne stworzonka, pozwalają tworzyć czas przeszły Perfekt w sposób, który nie wymaga specjalnego wysilania naszych przepracowanych szarych komórek. Niestety istnieje także spora grupka (ponad 100 – takich najważniejszych!

irytujących czasowników kapryśnych, które nie tworzą czasu przeszłego tak łatwo i przewidywalnie. Nimi nie będę się teraz zajmować, trzeba się ich po prostu nauczyć na pamięć. Na szczęście czasowniki “klauen” i “machen” tworzą czas Perfekt w sposób “grzeczny”, który opisałam poniżej. Każdy czasownik niemiecki składa się z tematu i z końcówki (polskie czasowniki mają w bezokoliczniku końcówkę ““, niemieckie mają końcówkę “-en“, bardzo rzadko tylko “-n“)


klauen = kraść/zwędzić/zwinąć/buchnąć coś komuś
Bierzemy bardzo ostry nóż oraz czasownik w czasie teraźniejszym, np. “klauen“, jednym, szybkim cięciem obcinamy końcówkę “-en“, pozostaje “klau“, z przodu dodajemy “ge“, z tyłu “-t“. Powstaje “geklaut“. Następnie odmieniamy czasownik “haben” przez osoby i powstaje czas przeszły Perfekt.


ich habe geklaut = ja ukradłam/ukradłem
du hast geklaut = ty ukradłaś/ukradłeś
er 
hat geklaut = on ukradł
sie 
hat geklaut = ona ukradła
es 
hat geklaut = ono ukradło
wir haben geklaut = my ukradliśmy
ihhabt geklaut = wy ukradliście
sie haben geklaut = oni ukradli / one ukradły
Sie haben geklaut = Pan ukradł/Pani ukradła/Państwo ukradli


machen = robić/zrobić
ich habe gemacht = ja zrobiłem/zrobiłam
du hast gemacht = ty zrobiłeś/zrobiłaś
er hat gemacht = on zrobił
sie hat gemacht = ona zrobiła
es hat gemachtono zrobiło
wir haben gemach= my zrobiliśmy
ihhabt gemach= wy zrobiliście
sie haben gemach= oni zrobili/one zrobiły
Sie haben gemacht = Pan zrobił/Pani zrobiła/ Państwo zrobili


UZYCIE CZASOWNIKA HABEN i SEIN:

Czasownik “haben” oznacza “mieć”. Jednak w przypadku czasu przeszłego Perfekt czasownik “haben” wcale nie oznacza “mieć”. Stanowi on tylko część czasu przeszłego, nie tłumaczy się go i NIC ON NIE OZNACZA, ale musi tam być. Czasami, zamiast “haben” używa się odmienionego czasownika “sei= być”, wtedy czasownik “sein” wcale nie oznacza “być” tylko jest po prostu częścią czasu przeszłego i NIC NIE OZNACZA, po prostu się go nie tłumaczy, ale musi tam być.Odmienione “haben” lub “sein” przykleja się do wszystkich czasowników w Perfekcie, niezależnie od tego czy są to czasowniki odmieniające się grzecznie czy też kapryśnie.


Kiedy zamiast “haben” wpycha się “sein”? 
Generalnie w Perfekcie najczęściej mamy do czynienia z “haben“. Warto jednak wiedzieć, kiedy “sein” wpycha swoje cztery litery. Dzieje się tak, gdy w czasie przeszłym chcemy zapisać czasowniki oznaczające zmianę stanu (np. umrzeć, urodzić się, obudzić się, zasnąć)bądź czasowniki związane z ruchem/przemieszczaniem się (jechać, latać, pływać, chodzić itp). a także w przypadku czasu przeszłego odnoszącego się do czasowników: sei(być),bleiben (zostać/pozostać) i jeszcze paru innych. Czasami czasowniki, które łączą się z “sein“, mogą łączyć się również z “haben“. Przykłady takie będę omawiać w przyszłości.
Haben i sein. Gdzie to postawić?
Odmienione “haben” (lub “sein“) zajmuje “święte” drugie miejsce czasownika w zdaniu(kiedy piszę “w zdaniu” mam na myśli przede wszystkim główne zdanie oznajmujące), natomiast “geklaut“, “gemacht” zajmują ostatnie miejsce w zdaniu. Forma: “geklaut“, “gemacht” nosi nazwę Partizip Perfekt (Partizip II) i jest to imiesłów czasu przeszłego.


poniedziałek, 22 września 2014

Haus und Wohnung- przyimki w celowniku i bierniku (klasa III)

das Haus und die Möbelstücke | Frei DAF worksheets


Zadania dla chętnych:
(przekazać nauczycielom języka niemieckiego na kartkach)


Mein Haus | Frei DAF worksheets
Wohin oder Wo? | Frei DAF worksheets
Dla ambitnych (prawidłowa wymowa oraz powtórzenie leksyki w postaci filmiku)Zahlen....Zahlen.....Zahlen.....Uczymy się liczyć po niemiecku!!
Zahlen auf DeutschDo przećwiczenia:

http://10pin.pl/liczebniki-cwiczenie/
http://www.niemiecki.ang.pl/cwiczenia/489
http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/Test_1.2/07.htm
http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/Test_1.3/06.htmPersonen beschreiben- opisywanie osób


Zadanie dla chętnych: Wybierz pięć osób poniżej oraz opisz jak wyglądają (wykorzystaj słownictwo podane w ramkach)


 Personen beschreiben 12 | Frei DAF worksheets
Zadanie 2: Filmik- (dwóch aktorów i jeden kamerzysta- opis osoby)


Poznajemy nowe przymiotniki na przykładach :-)


Stopniowanie przymiotnika- Klasy II
Objaśnienie- dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się raz jeszcze z zasadą stopniowania przymiotnika.Ćwiczenie 1Ćwiczenie 2

Adjektivsteigerung | Frei DAF worksheets
Adjektivsteigerung | Frei DAF worksheets
Bardzo prosimy o przepisanie na kartki i przyniesienie do  nauczycieli języka niemieckiego.

niedziela, 21 września 2014

Begrüßung und Abschied- formy pozdrowień....Zadania dla chętnych:
Wykonanie krótkiego filmiku telefonem lub aparatem (2 aktorów + kamerzysta), opierając się na poniższym przykładzie.


niedziela, 4 maja 2014

Zadania dla chętnych - konczące rok szkolny


Drodzy uczniowie, zachęcamy do wykonania następujących zadań dla chętnych. Termin realizacji: 30.05.2014. Proszę wykonać klasa 1 i 3 wszystkie 5 zadań, natomiast klasa 2 wszystkie 3 zadania. W razie pytań, niezrozumienia słówek, służymy Wam pomocą.

Prosimy przynieść wszystkie razem - spięte lub w koszulce i podpisane.


Klasa I 1. http://www.gilde-verlag.de/x_pdf/AB_Mega1_L4_Schulsachen.pdf (rozszyfrowaxc po strzaleczkach co to za słówka)


Klasa II

 1. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt031.pdf (przebudowac zdania z czasu terazniejszego na Perfekt)
 2. http://www.nthuleen.com/teach/vocab/krank.html


Klasa III


 1. http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/arbeitsblaetter_a1_z/arbeitsblatt060.pdf (opis drogi – proszę spojrzeć na znaczenie strzałek)

środa, 16 kwietnia 2014

Frohe Ostern!Alles Gute, nur das Beste,
gerade jetzt zum Osterfeste!
Möge es vor allen Dingen: 
Freude und Entspannung bringen!czwartek, 27 marca 2014

Meinungsäußerung auf Deutsch (Wyrażanie opinii po niemiecku)
Sport muss sein....

Zadania dla chętnych:
http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/Test_4.1/07.htm
http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/Test_4.1/09.htm
http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/Test_4.1/10.htm
http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/Test_4.1/11.htm

TRYB ROZKAZUJĄCY (ćwiczenia utrwalające)

http://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=8&Exercise=6&SubExercise=1
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_12.htm

ZAIMKI DZIERŻAWCZE (gramatyka + ćwiczenia)
http://deutsch-als-fremdsprache-grammatik.de/DaF/pronomen.pdf

Zachęcamy do rozwiązywania ćwiczeń!! Także klasy trzecie, które niebawem przystąpią do egzaminów...

Coraz bliżej do egzaminów gimnazjalnych!!!! Ostatnie przygotowania


Do egzaminów końcowych pozostało już niewiele czasu. Nadszedł ostatni moment na powtórzenie materiału i nauczenie się najtrudniejszych partii materiału, które uczniowie zwykli zostawiać na sam koniec. 

Niestety, im bliżej godziny zero, tym większy stres i, co za tym idzie, coraz większe problemy ze skupieniem. Podpowiadamy, jak odciąć się od rozpraszaczy i skupić na książkach. Teraz każda minuta jest cenna! 

Wycisz się 

Warto przygotować umysł do czekającego go wyzwania nieco wcześniej. W tym celu na około 30 minut przed rozpoczęciem nauki zacznij myśleć o przedmiotach, tematach i zagadnieniach, którymi będziesz się w niedługim czasie zajmować. Dzięki temu mózg zmieni tor myślenia na ten właściwy, a osiągnięcie stanu skupienia przyjdzie nam znacznie łatwiej. 

Oprócz tego, że będziesz sobie wszystko powoli planować w głowie, spróbuj się wyciszyć. Wyłącz telewizor, możesz nawet wyjść na spacer, dzięki któremu dodatkowo się dotlenisz. Warto również wykonać kilka ćwiczeń fizycznych: pompek, skłonów i wymachów, dzięki którym organizm zacznie pracować na wyższych obrotach. 

„Muszę szybko zrobić sobie herbatę!", „Jestem godny, idę po orzeszki”, „Nie mogę się skupić, bo burczy mi w brzuchu” – brzmi znajomo? Zjedz coś lekkiego, cododa ci energii, przygotuj też napoje i przekąski, aby w późniejszym czasie nie mieć kolejnej wymówki na oderwanie się od książek. 

Wyłącz komputer i telefon 

Rodzicom możesz tłumaczyć, że komputer musi być włączony, bo masz na nim ważne materiały, których potrzebujesz na bieżąco do nauki. My wiemy, że to nieprawda. Zapewne co kilka minut zmieniasz status portalu społecznościowym lub sprawdzasz, co robią koledzy. Odetnij się od tego natychmiast! Koniecznie wycisz też telefon. Wyłącz komputer, który rozprasza mimowolnie cię (ponadto emituje niezdrowe fale elektromagnetyczne!). 

Nie oznacza to oczywiście, że musisz całkowicie odciąć się od komórki, komputera i internetu na kilka dni przed egzaminem – kontakt z kolegami z klasy choćby w takiej formie zapewne trochę cię odstresuje. Wyznacz sobie jednak godziny, w których będziesz się logować i, w ramach oderwania (a nie zastąpienia!) od nauki, poświęcać surfowaniu na przykład 30 minut. 

Ćwicz koncentrację 

Istnieje kilka prostych ćwiczeń, których wykonanie znacznie poprawi twoją koncentrację. Zostały one opracowane przez ekspertów specjalizujących się w nauczaniu szybkiego czytania. Świetną rozgrzewką przed czytaniem partii materiału, której musisz się nauczyć, jest wyszukiwanie jednej litery, na przykład „b” w wszystkich słowach na jednej stronie. Możesz skupić się na wyrazach trzyliterowych, pisanych dużą literą, cyfrach lub na znakach interpunkcyjnych i zaznaczać je kolorowym pisakiem lub podkreślać ołówkiem. Po wykonaniu zadania, mózg będzie całkowicie skoncentrowany, przystąp więc od razu do nauki i zapamiętywania nowych pojęć. 

Innym ćwiczeniem, które pozwoli ci pozbyć się dekoncentrującego natłoku myśli, jest wpatrywanie się przez dłuższy czas w jeden punkt lub przedmiot. Istotne jest przy tym całkowite skupienie uwagi na tej rzeczy, można nawet ją opisywać. Po dłuższej chwili, gdy mózg jest już odpowiednio „przygotowany”, możemy przystąpić do właściwej nauki. 

Przygotuj miejsce do nauki 

Jeśli mimo wszystko masz problemy ze skupieniem, rozejrzyj się wokół siebie. Może się okazać, że w zasięgu wzroku znajdują się różnego rodzaju przedmioty (jak wyżej wspomniany komputer), które odciągają cię od nauki. Ważne, aby zawsze uczyć się w tym samym miejscu, dzięki czemu mózg będzie kojarzył dane otoczenie z nauką, co znacznie poprawi koncentrację. Usuń z niego niepotrzebne karteluszki, długopisy, kosmetyki, figurki i inne bibeloty. Im mniej przedmiotów będzie cię otaczać, tym lepiej. 

Teoria, że należy uczyć się w całkowitej ciszy, która rzekomo poprawia koncentrację, nie do końca jest prawdziwa. Każdy bowiem potrzebuje innej oprawy – dla jednego jest to muzyka poważna, dla drugiego ściszone radio, a jeszcze inna osoba bez stoperów w uszach i całkowitej ciszy nie będzie w stanie zapamiętać najprostszego zdania. Oprócz tego niezwykle ważne jest odpowiednie oświetlenie, dzięki któremu nie zmęczysz niepotrzebnie oczu. Nie zapominaj również często wietrzyć pokoju – świeże powietrze odświeży umysł. 

Nie panikuj! 

Ucząc się, warto poświęcić około godziny na jeden przedmiot, następnie zrobić krótką przerwę, a po niej skupić się na czymś innym. Dzięki takiemu zróżnicowaniu nie dopadnie cię rutyna, która potrafi skutecznie zniechęcić do dalszych starań. Jeśli masz problem z jakimś przedmiotem lub po prostu wyjątkowo go nie lubisz, ucz się go pomiędzy dwoma, które uwielbiasz. 

Pamiętaj jednak, że jeżeli będziesz w kółko myśleć o nadchodzącym egzaminie, możesz się narazić na napady paniki. Uspokojenie się zajmie ci mnóstwo czasu, który mógłbyś przecież efektywnie poświęcić na naukę. Dlatego warto rozpisać sobie na kartce lub w kalendarzu plan działań. Jeżeli nie wystarczy ci czasu na któreś z zagadnień, trudno. Skup się na utrwaleniu tego, co umiesz. Świadomość posiadania mocnego punktu i skupienie się na nim sprawi, że te słabsze nie będą napawać cię lękiem. Kto wie, może na egzaminie nie trafisz na pytania z tego zakresu? Myśl pozytywnie i takiej wersji się trzymaj!