poniedziałek, 16 grudnia 2013

Akkusativ czyli biernik- wyjaśniamy jeszcze raz....

Biernik (der Akkusativ
odpowiada na pytanie was? wen? (kogo?co?).

Biernik jest bardzo podobny do mianownika (der Nominativ) a zmianie ulega tylko rodzajnik w rodzaju męskim, który zmienia się z der/ein/kein na den/einen/keinen
Rodzajniki rodzaju nijakiego, żeńskiego oraz liczby mnogiej pozostają bez zmian. Bez zmian pozostaje także sam rzeczownik.


rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijakiliczba mnoga
N.
wer? was?
der
ein
kein
die
eine
keine
das
ein
kein
die
-
keine
G.
D.
A.
kogo?co?
wen?was?
den
einen
keinen
die
eine
keine
das
ein
kein
die
-
keine

legenda:    N. (Nominativ)- mianownik;
                A. (Akkusativ)- biernik;
Biernika w języku niemieckim używamy najczęściej 
po tych samych czasownikach, co w języku polskim, np:


język niemieckijęzyk polski
sehenwidzieć
fragenpytać
liebenkochać
suchenszukać
habenmieć


Oto przykłady zdań z biernikiem:
Ich sehe einen Mann.Widzę (kogo?) mężczyznę.
Sie hat keine Tasche.Ona nie ma (czego?) torebki.
Die Mutter fragt das Kind.Matka pyta (kogo?) dziecko.
Wir brauchen keine Eier.Nie potrzebujemy (czego?) jajek.
Kinder lieben den Weihnachtsmann.Dzieci kochają (kogo) Świętego Mikołaja.

Pytania tworzymy za pomocą zaimków pytających wen? (kogo?) oraz was? (co?). Wen? używamy w odniesieniu do osób 
Was? w odniesieniu do rzeczy i zwierząt.


Wen fragt der Lehrer?. 
- Der Lehrer fragt einen Schüler.
Kogo pyta nauczyciel?.
- Nauczyciel pyta ucznia.
Wen liebt Monika?
- Monika liebt einen Jungen.
Kogo kocha Monika?
- Monika kocha jakiegoś chłopca.
Was putzt die Mutter?
- Die Mutter putzt den Fußboden.
Co czyści matka?
- Matka czyści podłogę.
Was kauft das Mädchen?
- Das Mädchen kauft Bücher.
Co kupuje dziewczynka?
- Dziewczynka kupuje książki.

Oczywiście pytania można tworzyć także poprzez inwersję, 
czyli przesunięcie czasownika na pierwsze miejsce:


Suchst du eine Arbeit?Szukasz pracy?
Hast du heute Zeit?Masz dzisiaj czas?
Isst du kein Fleisch?Nie jesz mięsa?
Besuchst du deinen Opa gerne?Czy chętnie odwiedzasz twojego dziadka?
Poniżej kilka ćwiczeń dla chętnych:1) Nominativ und Akkusativ. Uzupełnij luki właściwymi rodzajnikami w odpowiednich przypadkach. Nieznane słówka znajdziesz w słowniku. Jeśli nie masz słownika, odsyłamy do internetowego ponsa: http://pl.pons.eu


1.___________ Klassenzimmer ist nicht sehr groß.
2.___________ Stuhl ist kaputt.
3.___________ Mann kauft ___________ Stuhl nicht.
4.___________ Bücher sind sehr alt.
5.Katrin hat ___________Bücher.
6.Woher kommt ___________ Onkel?
7.Wo finde ich ___________ Hörsaal ?
8.Herr und Frau Schmidt rufen ___________ Sohn und ___________ Tochter an.
9.___________ Sohn spielt Basketball.
10.Wir sehen ___________ Tafel, ___________ Schreibtisch, ___________ Papierkorb, und ___________ Fenster im Klassenzimmer.


2) Nominativ und Akkusativ. Uzupełnij luki właściwymi rodzajnikami w odpowiednich przypadkach.
1.Martina hat ___________ Buch, ___________ Tisch und ___________ Lampe.
2.___________ Freundin heißt Karin und ___________ Freund heißt René.
3.Heute habe ich ___________ Stift.
4.Das ist k___________ Arbeitsbuch, das ist ___________ Stift!
5.M___________ Schwester besucht morgen ___________ Psychiater.
6.Hast du ___________ Tante oder ___________ Onkel?
7.M___________ Vater schreibt ___________ Email.
8.D___________ Eltern haben k___________ Enkelkinder (pl).
9.Wir brauchen  ___________ Buch, ___________ Uhr, ___________ Bett  und ___________ Stuhl.
10.___________ Student und ___________ Studentin haben ___________ Deutschkurs (m) um 7 Uhr abends.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz